Kandydat do Senatu

Moje doświadczenie społeczne i polityczne:


 • poseł na Sejm RP V kadencji
 • wiceprzewodniczący stałej podkomisji sejmowej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • wiceprzewodniczący komisji stałej Odpowiedzialności Konstytucyjnej
 • członek innych komisji sejmowych np. Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, stałej komisji sejmowej Edukacji, Nauki i Młodzieży
 • członek delegacji z ramienia Sejmu w posiedzeniach Rady Europy w Strasburgu i członek dwóch komisjach stałych tejże rady (np. Social, Health and Family Affairs Committee, Committee on Equal Opportunities for Women and Men oraz członek grupy The European Democrat Group). Członek rady programowej Radia Opole SA.
 • radny VI kadencji Rady Miasta Opola, gdzie pełniłem funkcje: przewodniczącego komisji rewizyjnej, wiceprzewodniczącego komisji edukacji, kultury i sportu
 • rekomendowany przez Radę Miasta Opola do dwóch rad muzealnych: Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Jeńców Wojennych, ZOZ Centrum
 • przewodniczący studiów doktoranckich Instytutu Filologii Polskiej UO w okresie 2001-03 i aktywny uczestnik krajowych zjazdów doktorantów i prac II Ogólnopolskiego Forum Doktorantów w Krakowie
 • aktywnie współpracuję z III sektorem organizacji pozarządowych, jak np. Fundacją Młodej Polonii w Warszawie
 • członek jury w literacko-artystycznym konkursie dla młodzieży polonijnej Poloniada, Towarzystwem im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, organizacjami kresowymi (np. Kongres Kresowian), z The Polish Arts Club w Trenton w stanie New Jersey, Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnych „Horyzonty” z którym przygotowywał samorządową strategię rozwoju miasta „Opole 2020”

Moja 8 letnia praca na rzecz mieszkańców Opola, to:


 • zniesienie niepotrzebnego miejskiego podatku – opłaty targowej
 • zmodernizowanie zdrowotnej jednostki miejskiej „ZOZ Zaodrze” poprzez instalację nowoczesnej windy
 • poprawa polityki prorodzinnej: poprzez wprowadzenie świadczenia tzw. becikowego samorządowego dla nowonarodzonych opolan w kwocie 500zł i 1000zł, dopuszczenie dzieci z rodzin zastępczych do możliwości dziedziczenia mieszkań komunalnych po rodzicach zastępczych   
 • budowa jak dotąd jedynego, nowego, publicznego żłobka na ul. Górnej i rozpoczęcie żmudnych zabiegów o jedyne okno życia w tym regionie Polski
 • wspieranie działań na rzecz bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów czy przypilnować potrzebnego i popularnego od kilku lat wśród Opolan programu dostępu do miejskich placówek za przysłowiową złotówkę
 • poprawa bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci na przejściu na ul. Hallera
 • wstrzymanie wycinki drzew, zwłaszcza na osiedlu Dambonia
 • przedkładanie wielu interpelacji, zapytań i wniosków w sprawach zwykłych opolan
 • kultywowanie pamięci o naszej przeszłości i dziedzictwie – nadanie imienia biskupa Antoniego Adamiuka jednemu z skwerów w Opolu

Moja praca to także odważne i wnikliwe recenzowanie dotychczasowej władzy w Opolu, które podyktowane jest troską o nasze wspólne dobro. Dobro Opola i Opolan.

Jak działałem w VI kadencji Rady Miasta Opola:


W obecnej kadencji byłem najbardziej pracowitym i wnikliwym recenzentem obecnej władzy w Opolu:

 • setki wypowiedzi na forum rady oraz w prasie na tematy nurtujące Opolan
 • blokowałem likwidację szkół (np. PG nr 2) i podwyżki podatków oraz wszelkich opłat lokalnych, a szczególnie niesprawiedliwie naliczanej tzw. opłaty śmieciowej
 • aktywnie uczestniczyłem w obronie inwestycji budowy kolejnego bloku w Elektrowni Opole poprzez akcję społeczną „Tak dla elektrowni – Tak dla Śląska” pod kątem nowych miejsc pracy dla Opolan, zakończony sukcesem
 • szkoliłem nt. administracji samorządowej studentów z Kijowa na Ukrainie zaproszonych na studia podyplomowe, którzy brali udział w tragicznych wydarzeniach na „Majdanie”
 • aktywnie angażowałem się w Rady Osiedla OSM „Przyszłość” – Dambonia i Zaodrza
 • nie zapominałem też o naszym opolskim dziedzictwie kulturowo-historycznym, na mój wniosek odremontowano największy pomnik w Opolu – „Bojowników o Wolność Śląska Opolskiego” na Placu Wolności, zgłosiłem dwa projekty uchwał okolicznościowych dotyczących upamiętnienia bestialskich mordów na Kresach II Rzeczypospolitej oraz uchwałę upamiętniającą pierwszą rocznicę tragicznej katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, przypominałem systematycznie władzy o innych opolskich zabytkach, a także doradzałem w 2 radach muzealnych naszego miasta Muzeum Śląska Opolskiego oraz Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
 • jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej nadzorowałem rzetelnie kontrole 2 budżetów miasta; ponadto przeprowadziłem 3 autorskie kontrole miejskich jednostek, dzięki którym m.in. zostanie wybudowana winda dla pacjentów w ZOZ „Zaodrze” oraz zostaną uporządkowane finanse związane z wynajmem i dzierżawą nieruchomości MOSiR. Zgłaszałem też inne tematy kontroli jak np. kontrolę Wodociągów i Kanalizacji, ale nie zostały zaakceptowane przez rządzącą koalicję
 • wspomagałem zespół futbolu amerykańskiego „Wolverines Opole”, zwłaszcza wspomagając w nawiązaniu współpracy polsko-amerykańskiej oraz przy wizycie w Opolu trenera „Skip” Poole’a ze stanu Georgia, USA
 • zmusiłem i regularnie sprawdzałem powstanie anglojęzycznej wersji strony internetowej miasta Opola
 • skierowałem do prezydenta 51 interpelacji (najwięcej ze wszystkich radnych), 30 wniosków do realizacji oraz 17 zapytań w różnych sprawach
 • zmusiłem dotychczas rządzącą naszym miastem koalicję PO i Razem dla Opola do wprowadzenia przynajmniej namiastki ulg prorodzinnych (niestety zgodzono się tylko na ulgi opłat instytucji sportu i kultury), a także do realizacji pomysłu Prawa i Sprawiedliwości w Opolu – budowy nowego publicznego żłobka
 • pracowałem rzetelnie w następujących komisjach: k. edukacji (całą kadencję), sportu i  kultury, k. rewizyjnej (od 2012-2014), k. infrastruktury(od 2010-2012)
 • niemal co roku w imieniu PiS lub indywidualnie składałem do budżetów Opola po kilkadziesiąt wniosków do budżetu, które dotyczyły np. powstania w Opolu okna życia, lotniska pod Opolem, abolicji dla biednych rodzin zadłużonych w płaceniu czynszu, odszczurzenia miasta, remontów wielu ulic, budowy pomnika smoleńskiego, budowa parkingu, wprowadzenie tzw. „biletu opolskiego” – na autobusy i pociągi, place zabaw w centrum, budowa mieszkań socjalnych, remonty chodników wielu ulic, rewitalizacja oświetlenia na cmentarzu komunalnym, remont niektórych obiektów sportowych np. Toropola, stadionu piłkarskiego Odry Opole, wprowadzenie tzw. becikowego samorządowego – jednorazowej zapomogi za urodzenie dziecka, pracowałem przy projekcie wspierającym walkę bezrobocia pn. „kontraktacja na rynku pracy” (który wciąż jeszcze trwa), zasiłek opiekuńczy dla rodziców i rodzin mających dzieci lub osoby niepełnosprawne na swoim utrzymaniu i wiele innych wniosków