Program

RODZINA, TRADYCJA, ROZWÓJ!

Najlepsze drogi, centra handlowe czy banki nie zapewnią zrównoważonego rozwoju Opola i Powiatu Opolskiego otwartego na wszystkich, jak i nie wypełnią go życiem, jeżeli zapomni się o samych mieszkańcach. Jeśli nie będą się rodzić dzieci, jeśli seniorom nie zapewni się godnych warunków życia, a odpływ zarówno młodych Opolan, jak i tych już doświadczonych na rynku pracy nie zostanie zatrzymany przez szeroką ofertę godnej i dobrze płatnej pracy, to żaden mieszkaniec, instytucja czy firma nie zechcą poważnie i na dłużej związać się z naszym regionem.

Dlatego też,  jako Opolanin, od urodzenia mieszkający na naszej pięknej opolskiej ziemi, a także jako ojciec młodej rodziny, skupię się jako przyszły senator na tych kwestiach i problemach, przed którymi jako Opolanie w dużej mierze codziennie stajemy:

• przystępne cenowo mieszkania i wsparcie dla rządowego programu „Mieszkanie Plus”;
• dobrze płatna praca i wsparcie socjalne poprzez utrzymanie programów socjalnych zarówno lokalnych (becikowe samorządowe) jak i rządowych;
• sprawiedliwe sądy i urzędy z szacunkiem traktujące wszystkich Opolan;
• poprawa infrastruktury miejskiej i wiejskiej (np. gazyfikacja i kanalizacja najmniejszych miejscowości powiatu);
• dostępna i profesjonalna służba zdrowia, dzięki osiągnięciu 6% PKB na służbę zdrowia;
• dbanie o zieleń i czyste powietrze poprzez zaangażowanie w projekty ECO S.A. i Elektrownię Opole;
• nowa przeprawa w Opolu i ożywienie żeglugi na Odrze, obwodnica dla Opola, Niemodlina (dokończenie), Ozimka, Grodźca, Prószkowa;
• „Wieloletni Plan Inwestycyjny” dla naszego regionu poprzez rozumne poszerzanie strefy ekonomicznej i wsparcie dla opolskich uczelni;
• powrót połączeń autobusowych PKS i kolejowych z Opolem i miastami powiatowymi;
• lokalne lotnisko w Polskiej Nowej Wsi;
• likwidacja bramek na A4;